Contact Us

Organising Committee

Organising Chairman
 • Dr Anil K Srivastava


Organising Secretary

Members - Organising Committee • Dr Neeraj Mishra
 • Dr.Shriharsh Jahagirdar
 • Dr. V G Bodhankar
 • Dr.Ilavazhagan
 • Dr. Abhay K Jaiswal
 • Dr.Vijay Suple

Finance Committee

 • Dr Pratibha Vaidya, Hon.Treasurer, AIOTA
 • Mail : [email protected]
 • Whatsapp : +91-9902652502
 • Dr K Sunita
 • Dr Varsha Pradhan

Advisory Committee

 • Dr SK Meena
(Jaipur – Vice President AIOTA)
 • Dr RK Sharma
(Ghaziabad (Formerly President AIOTA, EC Member of AIOTA 2020-2024) )


 • Dr Zarine D. Ferzandi
(Mumbai - (Former vice president AIOTA, EC member of ACOT 2020-24))


 • Dr Shashi Oberai
(Navi Mumbai- (Former vice president AIOTA & Ex officio EC member, AIOTA 2020-24) )


 • Dr Pankaj Bajpai

(Lucknow – (Formerly Hon. Secretary, EC Member AIOTA 2020-2024))


 • Dr Satish Maslekar

(Former Hon. Secretary AIOTA 2016-20)

Scientific Program Committee

Chairperson

Members- Scientific Program Committee

 • Dr.Kaushik Sau
 • Dr Sapna Mishra
 • Dr Zaheer Mohammad
 • Dr Vandhiya Devan
 • Dr Kejal Jasani
 • Dr Ida Mary

Cultural Program Committee

 • Dr Manjusha Vagal
 • +91 9867552266
 • [email protected]
 • Dr Bidyut Behera
 • Dr Shivani Bhardwaj
 • Dr Jyotsna Bankhele

Registration Committee

 • Dr Joseph Sunny
 • Hon. Secretary AIOTA
 • +91-9600005002
 • [email protected]
 • North: Dr.Lalit Narayan, Dr. Manish Samnani, Dr, Aditya Kumar, Dr. Ruchi Nagar Bucksee
 • West: Dr Anita Gupta, Dr. Karuna Nadkarni, Dr. Rashmi Yeradkar
 • South: Dr Sujata Missal, Dr.Jegadeesan,Dr.Raghuram P, Dr.Ganapathy Sankar
 • Centre & East: Dr.Anurupa Senapati, Dr. Anant Sharma

Communication Committee

 • Dr.Arun Kumar, EC Member AIOTA
 • Dr Aswini NS
 • Mail : [email protected]
 • Whatsapp : +91-9902652502

Promotion & Media Committee

 • Dr.Amitabh Dwivedi
 • EC Member AIOTA
 • Dr Sofia Azad
 • Dr.Rupali Sen
 • Dr.Ramesh Arya
 • Dr. Hetal Tripathi
 • Dr.Kalpana Kadu
 • Dr.Alok Patil
 • Dr. Mahera Kantawalla
 • Dr. Nitesh Srivastava
 • Dr Kishor Kumar
 • Dr.Deepak Ganjiwale
 • Dr S. Shankar
 • Dr. Deepak B Asia
 • Dr. Kurinji chelvan S
 • Dr Vivek Vajaratkar

E Souvenir Committee

 • Dr Punita V Solanki, EC Member AIOTA
 • Dr Srinithya
 • Dr M Shankar